fbpx
Hotline: 0917 402 577 / 0947 802 266
Tiếng ViệtEnglish

Trung Quốc

Bán chạy
Trung Quốc

Trương Gia Giới – Thành Đô – Cửu Trại Câu

Mã Combo: TTQ12

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

67 đã đặt

18.990.000đ/khách

Chi tiết Combo
Bán chạy
Trung Quốc

Côn Minh – Đại Lý – Lệ Giang – Shangrila

Mã Combo: TTQ11

Thời gian: 8 ngày 7 đêm

57 đã đặt

21.990.000đ/khách

Chi tiết Combo
Bán chạy
Trung Quốc

Bắc Kinh – Tô Châu – Hàng Châu – Ô Trấn – Thượng Hải

Mã Combo: TTQ10

Thời gian: 7 ngày 6 đêm

58 đã đặt

22.990.000đ/khách

Chi tiết Combo
Bán chạy
Trung Quốc

Thượng Hải – Hàng Châu – Ô Trấn – Tô Châu – Bắc Kinh

Mã Combo: TTQ09

Thời gian: 7 ngày 6 đêm

86 đã đặt

22.990.000đ/khách

Chi tiết Combo
Bán chạy
Trung Quốc

Thượng Hải – Cố Trấn Chu Gia Giác – Hàng Châu – Tô Châu – Bắc Kinh

Mã Combo: TTQ08

Thời gian: 8 ngày 7 đêm

389 đã đặt

21.990.000đ/khách

Chi tiết Combo
Bán chạy
Trung Quốc

Thượng Hải – Chu Gia Giác – Hàng Châu – Bắc Kinh

Mã Combo: TTQ07

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

138 đã đặt

21.990.000đ/khách

Chi tiết Combo
Bán chạy
Trung Quốc

Thượng Hải – Hàng Châu – Bắc Kinh

Mã Combo: TTQ03

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

351 đã đặt

20.590.000đ/khách

Chi tiết Combo
Bán chạy
Trung Quốc

Trương Gia Giới – Phượng Hoàng Cổ Trấn

Mã Combo: TTQ06

Thời gian: 5 ngày 4 đêm

168 đã đặt

11.990.000đ/khách

Chi tiết Combo
Bán chạy
Trung Quốc

Viên Gia Giới – Phù Dung Trấn – Phượng Hoàng Cổ Trấn

Mã Combo: TTQ04

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

129 đã đặt

12.990.000đ/khách

Chi tiết Combo
Bán chạy
Trung Quốc

Hà Khẩu – Mông Tự – Đại Lý – Lệ Giang – Shangrila

Mã Combo: TTQ05

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

382 đã đặt

13.990.000đ/khách

Chi tiết Combo
Bán chạy
Trung Quốc

Phượng Hoàng Cổ Trấn – Phù Dung Trấn – Trương Gia Giới – Thất Tinh Sơn

Mã Combo: TTQ02

Thời gian: 6 ngày 5 đêm

384 đã đặt

6.990.000đ/khách

Chi tiết Combo
Bán chạy
Trung Quốc

Tour 3N2Đ Hà Khẩu – Bình Biên – Kiến Thủy – Mông Tự

Mã Combo: TTQ

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

598 đã đặt

3.990.000đ/khách

Chi tiết Combo